Kureyş Süresi Ve Anlamı!

2009-11-25 05:09:00

Bismillahirrahmarirahim.

Li'ilafi Kureyş'in. İlafihim rıhleteş'şitai ves'sayf.Fel'ya'büdü Rabbehazel Beyt. Elleziy et'amehüm mincüiv veamennehüm min havf.

Manası: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş,alıştırıldığından,ısındırıldığından dolayı.Onların ,yaz ve kış yolculuğuna alıştırıldığından dolayı.Hiç olmazsa onun için, bu evin -Ka'be'nin - Rabbine kulluk etsinler. Ki onları,açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.


 

51924
0
0
Yorum Yaz